Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Από 1/1/2015 όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εκδίδουν λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι αλλαγές είναι πολλές και ουσιαστικές, ειδικά στο θέμα των επιμετρήσεων στο πάγιο και στο κυκλοφορούν ενεργητικό μίας επιχείρησης. Η εμπειρία μας θα σας βοηθήσει να περάσετε στη νέα φάση χωρίς προβληματισμούς και ανησυχίες.

Οι καταστάσεις που πρέπει να συντάσσουν οι οντότητες σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκουν είναι οι παρακάτω:

Πολύ Μικρή
(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

 

Κριτήριο Ενεργητικού         Κριτήριο Απασχόλησης          Κριτήριο Κύκλου Εργασιών          Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 <350.000€ <10 Άτομα <700.000€
 • Συνοπτικός Ισολογισμός
 • Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Προσάρτημα

Μικρή
(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

 

Κριτήριο Ενεργητικού         Κριτήριο Απασχόλησης          Κριτήριο Κύκλου Εργασιών          Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 <4.000.000€ <50 Άτομα <8.000.000€
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Προσάρτημα

Μεσαία
(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

 

Κριτήριο Ενεργητικού         Κριτήριο Απασχόλησης          Κριτήριο Κύκλου Εργασιών          Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 <20.000.000€ <250 Άτομα <40.000.000€
 • Ισολογισμός ή κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)
 • Προσάρτημα (Σημειώσεις)

Μεγάλη
(όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)

 

Κριτήριο Ενεργητικού         Κριτήριο Απασχόλησης          Κριτήριο Κύκλου Εργασιών          Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 >20.000.000€ >250 Άτομα >40.000.000€
 • Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)
 • Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας)
 • Προσάρτημα (Σημειώσεις)

giatiemas

Γιατί εμάς

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας ώστε να ανταποκρινόμαστε πάντα στις αυξημένες απαιτήσεις.

Αντώνης Στ. Πιτσαρής

Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα.

Βρείτε μας

Σταμούλη 22
Καρδίτσα

2441 024028 - 6948748151
antonispitsaris@gmail.com
Δευτέρα - Παρασκευή:
09:00-14:00 - 18:00-21:00

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
Αποδοχή Απόρριψη